Tin Tức:

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THI CÔNG SƠN HIỆU ỨNG ĐẶC BIỆT DULUX AMBIANCE
Độ phủ Số lượng Đơn giá Giá/L (KG) Giá/m2
(m2) Số lượng Đơn vị Giá NTD (VND) Thể tích (L/KG) VND VND
Dulux Ambiance Metallic Silver - Hiệu ứng Ánh Kim Bạc Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432000 40 10800 8640
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1760000 18 9.778 9.778
Sơn phủ 13 2 lớp 1.089.000 5 217.800 33.508
Sơn hiệu ứng 8.5 2 lớp 880000 0.950 926.316 217.957
Chi phí thi công 200.000
TỔNG 469.882
Dulux Ambiance Metallic Gold - Hiệu ứng Ánh Kim Vàng Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432000 40 10.800 8640
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1.760.000 18 97.778 9.778
Sơn phủ 13 2 lớp 1.089.000 5 217.800 33.508
Sơn hiệu ứng 8.5 2 lớp 1.033.000 1 1.033.000 243.059
Chi phí thi công 200.000
TỔNG 494.984
Dulux AmbianceVelvet Silver - Hiệu ứng của Vải Nhung - Ánh Bạc Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432.000 40 10.800 8640
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1760000 18 97.778 9.778
Sơn phủ 13 2 lớp 1089000 5 217.800 33.508
Sơn hiệu ứng 6 2 lớp 882000 0.950 928.421 309.474
Chi phí thi công 200000
TỔNG 561.399
Dulux Ambiance Velvet Gold - Hiệu ứng của Vải Nhung - Ánh Vàng Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432.000 40 10.050 8.040
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1760000 18 97.778 9.778
Sơn phủ 13 2 lớp 1089000 5 217.800 33.508
Sơn hiệu ứng 6 2 lớp 1040000 0.975 1.066.667 355.556
Chi phí thi công 200000
TỔNG 606.881
Dulux Ambiance Linen - Hiệu ứng của Vải Lanh Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432.000 40 10.800 8.640
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1760000 18 97.778 9.778
Sơn phủ 13 2 lớp 1089000 5 217.800 33.508
Sơn hiệu ứng 7.4 1 lớp 871000 0.975 893.333 120.721
Cọ tạo hiệu ứng 1 cây 300.000 0 0
Chi phí thi công 200.000
TỔNG 372.646
Dulux Ambiance Marble - Hiệu ứng Đá Cẩm Thạch Bột trét 0.4 kg/m2 2 lớp 432.000 40 10.800 8.640
Sơn lót nội thất 10 1 lớp 1760000 18 97.778 9.778
Sơn hiệu ứng 3 3 lớp 324000 1 324.000 324.000
Chi phí thi công 200.000
TỔNG 542.418

 

Hãy gọi cho chúng tôi:
1900 555 561

Hoặc gửi thông tin của bạn tại đây.